08-6900385
ראשי טכנולוגיה סוגי בטון

סוגי בטון

סוגי בטון

החברה מתמחה בייצור ושיווק כל סוגי הבטון לרבות בטונים לפרויקטים מורכבים מבחינה הנדסית ובלוחות זמנים צפופים דבר המבטא את היתרון הגדול של החברה לאיכות ושירות.

החברה מתמחה בייצור ושיווק בטונים לפרויקטים מורכבים מבחינה הנדסית ובלוחות זמנים צפופים דבר המבטא את היתרון הגדול של החברה לאיכות ושירות.

 החברה מייצרת את כל סוגי הבטון המובא, טיט צמנטי, טיט לבן בטקל, תערובות לבניית תשתיות, ריצוף וגמר ועוד.

לחברה צי משאיות הגדול של החברה מאפשר חלוקה מהירה איכותית ויעילה באזור הדרום. מוצרי הבטון משמשים לכל סוגי הפרויקטים.

                                             סוגי הבטון :                           סוגי הטיט:

                                                ב- 15,                                   טיט לבן

                                                ב- 20,                                   צמנטיט טיח פנים 

                                                ב- 30,                                   צמנטיט טיח חוץ

                                                ב- 40,                                    טיט הרבצה

                                                 ב- 50,

                                                 ב- 60,

                                                 בטון יבש,

                                                 CLSM,

                                                בטון החלקה,

                                                בטקל 350,

                                                 בטקל 400,

                                                 בטון דחוס,

                                                 בטון גלוי,

                                                  CFA, 

                                                 בנטונייט,

                                                 בטון מתפלס,

                                                  מדה 300

                                                  מדה 400 

יצירת קשר