08-6900385
ראשי טכנולוגיה איכות הסביבה ובטיחות

איכות הסביבה ובטיחות

איכות הסביבה ובטיחות

ר.א.ד בטון מתחשבת בצרכי הסביבה הסמוכה למפעליה . החברה ממלאת בקפדנות את הנדרש ממנה בתחום זה, והיא קשובה לצורכי הקהילות המתגוררות בסמיכות לפרויקטים שבהן היא פעילה.

החברה מאמינה שעליה לעשות הכול כדי שעובדיה לא ייפגעו ולא יחלו בעת עבודתם. ר.א.ד בטון מכשירה רבים מעובדיה לשמש נאמני בטיחות ומגישי עזרה ראשונה, כדי להקטין את הסיכונים במפעלים ולאפשר טיפול, אם וכאשר עובד נפגע.

יצירת קשר